M A N G A Č E S K Y - Manga
novinky | čítárna | archiv | slovník | odkazy | tým | rss | stats | guestbook

Vítejte na MangaČesky.

Tyto stránky jsou věnované manze. Kladou si za cíl seznámit českou veřejnost s tímto Japonským fenoménem, který několik let pomalu proniká do západních zemí a prostřednictvím internetu i do Čech.

Vzhledem k tomu, že je informací o manga na českém internetu jen poskrovnu a přečíst si mangu v češtině je téměř nemožné, rozhodl jsem se stvořit tyto stránky. Rád bych tímto umožnil vidět, případným zájemcům o mangu, její pravou tvář. A také přesvědčil její odpůrce o tom, že manga není jenom erotika a násilí.

Navíc si můžete obohatit svou slovní zásobu o některé pro manga typické výrazy a v neposlední řadě si přečíst několik ukázek, které jsme pro vás přeložili.

karak